top of page

Vilkår

Salsvilkår for kjøp tenester på Fjordium Performance Institute.

Partane

Selgar er Fjordium Drift AS, Krånavegen 5, 6823 Sandane, post@fjordium.no, org nr. 929 577 213 og betegnes i det følgande som selgar/selgaren.

Kjøpar er den forbrukaren som foretar bestillinga, og betegnes i det følgande som kjøpar/kjøparen.

2

Betaling

Betaling skal skje på Fjordium i etterkant av trening eller test. Betaling skjer via vipps eller kort.

Ved bestilling av trening/test for større grupper tar kjøper kontakt på epost til roger@fjordium.no og får tilsendt faktura.

3

Avbestillingsvilkår

AVBESTILLINGAR

Vi er fleksible med avbestilling/ombooking som følgje av restriksjonar, sjukdom/symptomer eller karantene. Ta kontakt med oss om dette er tilfelle.


Vanlege bookingsvilkår:

Fram til 2 veker før: fri kansellering og rebooking
2 veker fram til 24 timar før: 50% refusjon
Mindre enn 24 timar før: ingen refusjon

Ved sjukdom eller skade ta kontakt, så finn vi ei løysing med ombooking.

 

Eventuell ombooking eller avbestilling gjerast direkte til selgar via e-post eller telefon.

4

Angrerett

Elektroniske varer/tenester er unntatt angrerett. Reklamasjon til selgaren bør skje skriftlig.

Klager rettast til selgar innan rimelig tid. Partane skal forsøke å løyse eventuelle tvistar i minnelighet. Dersom dette ikkje lykkast, kan kjøparen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23  400  500  eller www.forbrukerradet.no.

Europa-Kommisjonens klageportal kan og nyttast om du ynskjer å klage. Det er særlig relevant, dersom du er forbrukar busett i eit anna EU-land.
Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.

bottom of page